talia_cosmetics_rehovot

כיצד תורם פיסול פנים לפיתוח מערכות יחסים חדשות?

פיסול פנים

יש אנשים שיגידו שהנתון הזה כבר לא חדש להם כלל, אבל מחקר מקצועי שנערך בנושא מצא כי אנשים נמשכים לבעלי תווי פנים צעירות יותר, ולמרות שרובנו הגדול "מעדיף" להראות צעיר לתמיד וסביר גם להניח שאנחנו מתלהבים יותר ממראה עור צעיר ומתוח, ולא עור נפוח עם כתמים ותסמינים שונים שמופיעים עם הגיל – ומהיום זה מדעי! […]